Business intelligence

Úspěch v podnikání je založen mimo jiné na správných rozhodnutích, které je třeba konat průběžně. K tomu jsou zapotřebí rychlé a kvalitní informace z provozoven.

Situace na trhu se neustále rychle mění a včasné získání informací je pro úspěch rozhodující. Manažer konceptu tak pro své rozhodování potřebuje relevantní, rychlé a přesné informace.
Díky modulu SmartPOS BI (Business Intelligence) jste schopni se velmi efektivně a rychle rozhodnout.

SmartPOS BI Vám poskytne rychlé odpovědi na otázky typu

Výhody nasazení SmartPOS BI