Business Inteligence

Prezentace a analýzy dosažených výsledků pomocí nástrojů SmartPOS Business Intelligence

Denni report 1

Úspěch v podnikání je založen mimo jiné na správných rozhodnutích, které je třeba konat průběžně. K tomu jsou zapotřebí rychlé a kvalitní informace z provozoven. Situace na trhu se neustále rychle mění a včasné získání informací je pro úspěch rozhodující. Manažer konceptu tak pro své rozhodování potřebuje relevantní, rychlé a přesné informace.

Díky modulu SmartPOS.BI (Business Inteligence) jste schopni se velmi efektivně a rychle rozhodnout.

SmartPOS BI Vám poskytne rychlé odpovědi na otázky typu:

  • Denni report 2Jaká je tržba/zisk z prodeje konkrétního zboží v určitém období ve srovnání s minulostí?
  • Jaká je skladová zásoba z hlediska sortimentu a dodavatelů?
  • Jaká je produktivita provozovny vzhledem k pracovní době personálu, otevírací době, atd.?
  • Denni report 3Jaký je žebříček provozoven z hlediska obratu/ nákladů / zisku?
  • Jaký je výsledek porovnání plánu a skutečnosti vzhledem k celkovému prodeji, podle vybraných skupin zboží, podle oblasti prodeje, atd.
  • Jaká je člověko-hodino-tržba?

REPORTY

SmartPOS BI používá samostatnou databázi podporovanou nástroji Microsoft Analysis Services, Žádné dotazy a reporty tedy neovlivňují funkci systému pokladního systému SmartPOS. Nakonfigurované analýzy a reporty lze automaticky generovat a libovolně rozesílat.

Výhody nasazení SmartPOS.BI:

  • Denni report 4Prezentace informací ve snadno srozumitelné podobě
  • Přehledná vizualizace výsledků usnadňuje pochopení zobrazovaných dat
  • Uživatelé tráví více času prací s informacemi než jejich vyhledáváním
  • Výrazné zvýšení produktivity uživatelů a efektivity jejich rozhodnutí (správné rozhodnutí ve správný čas).
  • Tydenni reportSnadná práce s daty, jednoduché provádění změn amodifikace reportů
  • Uživatelé mohou snadno sdílet informace/výsledky se spolupracovníky, partnery, prodejci, atd.
  • Zvýšení produktivity manažerů, uživatelů