Sklad

Kompletní skladová agenda v našem SmartPOS sklady, včetně kalkulací a receptur.

Volitelný modul Sklad obsahuje všechny důležité agendy potřebné k řízení skladového hospodářství v maloobchodu.

Modul Sklad má široké možnosti uplatnění:

 • prodejny kusového zboží – vazba 1:1 mezi sortimentem a skladovými položkami
 • prodejny textilu a obuvi – evidence barev, velikostí a sezón u jednotlivých položek sortimentu
 • gastro provozy – vazba 1:n mezi sortimentem a skladovými položkami, tvorba kalkulací (receptur)
Inventurní soupis
Inventura
Příjemka
 

Přímé propojení pokladního terminálu a modulu Sklad zabezpečuje automatickou tvorbu prodejních skladových dokladů. Jsou tak snadno dostupné veškeré údaje o prodeji, stavu skladu a přehled hospodaření.

Nejdůležitější funkce modulu Sklad:

 • SmartPOS kalkulaceevidence obchodních partnerů (dodavatelů, zákazníků apod.)
 • evidence skladových položek
 • snadné zakládání položek s vlastnostmi (barvy&velikosti)
 • evidence výrobních receptur – kalkulace jídel a nápojů
 • možnost použití různých měrných jednotek
 • provázání s pokladním systémem - automatické odtěžování skladu, sledování spotřeby surovin
 • evidence všech standardních pohybů – dodací listy, převody, výdejky, objednávky, přecenění
 • evidence a oceňování zboží metodou průměrné ceny nebo pevné ceny (volitelné)
 • oceňování zboží metodou váženého průměru
 • příjem do skladu, převod mezi sklady, výdej, prodej
 • Skladové položkypředběžné roznormování kalkulací - doklad Normování s možností načtení do převodky (jako suroviny potřebné pro výrobu v normování zadaných kalkulací)
 • výpočet aktuálních skladových cen
 • stavy skladů k datu včetně jejich finanční hodnoty
 • automatické objednávání podle zadaného minima a maxima pro každou položku
 • inventurní tiskové sestavy
 • zpracování inventur, jejich vyhodnocení
 • možnost zadávání skladových dokladů na dotykové pokladně
 • vzory dokladů
 • vazba na účetnictví a zpracování účetních dokladů
 • kontrolní sestavy s detailním přehledem hospodaření
 • propojení s produktem SmartWarehouse - zpracování inventur pomocí mobilního terminálu