SmartPOS

Nový způsob, jak kontaktovat zákaznickou podporu

Od verze SmartPOS Vision 1210 můžete kontaktovat naši zákaznicku podporu přímo z pokladny nebo manažerské aplikace prostřednictvím jednoduchého formuláře.

V aplikaci SmartPOS Manažer formulář naleznete v menu Nápověda > Zákaznická podpora.

Pro pokladní terminály je k dispozici nová POS funkce „Kontaktovat zákaznickou podporu“, kterou si můžete umístit podle potřeby na markovací obrazovku. 

Původní komunikační kanály zůstávají samozřejmě aktivní: