SmartPOS Gastro

Výhody

Zvýšení příjmů

SmartPOS snižuje riziko úniku peněz, umožňuje zvýšení počtu obsloužených hostů a pružnější reakce na jejich požadavky. Minimalizuje náklady na zaškolení obsluhy. Snižuje také náklady na správu i v rozsáhlých sítích díky možnosti provádění konfigurace a aktualizace programu z centrály. Odpadá tak nutnost servisních výjezdů na jednotlivé provozovny.

Rozsáhlé možnosti uplatnění

SmartPOS je navržen pro nasazení v náročném restauračním, hotelovém nebo stravovacím provozu a všude, kde je potřeba vést otevřené účty nebo natížit útratu na hotelový účet. Výborně se uplatní i v oblasti prodeje služeb. Umožňuje vést různé typy zákaznických účtů a díky tomu může být využit např. i ve sportovních centrech.

Rychlost a jednoduchost obsluhy

Stoly_Carbon

SmartPOS klade maximální důraz na jednoduché ovládání systému obsluhou. K tomu dopomáhá i uživatelsky měnitelná mapa stolů na provozovně a tisk objednávek ve výrobních střediscích (např. v kuchyni).

Multijazyčnost

Systém je možno nasadit i mimo území ČR - uživatelské rozhraní je lokalizováno do angličtiny a další jazyky se připravují.

Možnost provázání do jiných systémů

SmartPOS byl navržen tak, aby bylo možné jej jednoduše napojit na informační systémy jiných výrobců. Jedná se zejména o ekononomické a hotelové informační systémy.

Moderní pokladní hardware

Pokladní hardware

SmartPOS je možné provozovat na různých druzích terminálů na bázi PC. Doporučeným způsobem ovládání SmartPOS je speciální klávesnice nebo dotykový LCD displej. Podporuje i další pokladní hardware jako čtečky čárových kódů, elektronické váhy apod.

Unikátní replikace dat

Replikační modul umožňuje provádět offline přenosy dat z centrály na provozovny a zpět i v případě pomalých nebo nespolehlivých linek, aniž by fungující spojení bylo podmínkou pro bezproblémovou realizaci transakcí.

Dokonalá kontrola nad celou sítí provozoven

Díky replikacím dat mezi centrálou a samostatnými provozovnami, a to i bez nároků na kvalitu datových linek, je možné ve SmartPOS jednoduše z centrály například přecenit či změnit sortiment. V provozovnách se změny projeví ihned po provedení replikace nebo od určitého předem stanoveného data.

retezec

SmartPOS.Franchize

Systém je vyvíjen pro nasazení ve společnostech s desítkami až stovkami provozoven. Tyto řetězce jsou řízeny pomocí SmartPOS serveru.

obchod

SmartPOS Prodejna

Optimalizovaný pro náročný maloobchodní provoz na prodejnách všeho charakteru