SmartPOS Prodejna

Výhody

Zvýšení příjmů

SmartPOS snižuje riziko úniku peněz, přispívá ke zvýšení počtu zákazníků, umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků a minimalizuje náklady na zaškolení obsluhy. Náklady na správu jsou minimální i v rozsáhlých sítích prodejen díky možnosti provádění konfigurace a aktualizace programu z centrály bez nutnosti servisních výjezdů na prodejní místa.

Rozsáhlé možnosti uplatnění

SmartPOS je navržen pro nasazení v náročném prostředí maloobchodního prodeje. Umožňuje vést různé typy zákaznických účtů a díky tomu může být využit i v oblasti poskytování služeb. Zásuvné moduly (pluginy) spustitelné na základě definovaných akcí navíc zajišťují otevřenost a přizpůsobitelnost systému pro libovolné odvětví.

Rychlost a jednoduchost obsluhy

SmartPOS klade maximální důraz na jednoduché ovládání systému obsluhou včetně jejího možného rychlého vystřídání v provozech náročných na rychlost odbavení zákazníka. Jednoduché rozhraní vyžaduje při markování minimum stisků kláves nebo dotyků na obrazovce. Tím je daná také minimální časová náročnost na zaškolení markujícího personálu.

Snadná orientace v sortimentu

Stoly_Carbon

SmartPOS ve verzi Prodejna umožňuje markování sejmutím čárového kódu, zadáním číselného kódu PLU, stisknutím zobrazeného tlačítka na dotykové obrazovce nebo výběrem ze skupiny sortimentu a zadáním číselného kódu NLU. Tyto způsoby je možné i kombinovat.

Multijazyčnost

Systém je možno nasadit i mimo území ČR - uživatelské rozhraní je lokalizováno do angličtiny a další jazyky se připravují.

Minimalizace množství chyb

Jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní SmartPOS, možnost využití čárových kódů nebo dalších technologií identifikace zboží zajišťují minimalizaci chyb způsobených obsluhou prodejního terminálu.

Zamezení možnosti úniku peněz

Díky důsledné kontrole a dokonalému přehledu o činnostech jednotlivých pracovníků a přesnému nastavení jejich oprávnění (storna podle oprávnění, historie stornodokladů). SmartPOS minimalizuje únik finančních prostředků.

Moderní pokladní hardware

SmartPOS je možné provozovat na různých druzích terminálů na bázi PC. Doporučeným způsobem ovládání SmartPOS je speciální klávesnice nebo dotykový LCD displej. Podporuje i další pokladní hardware jako čtečky čárových kódů, elektronické váhy apod.

Unikátní replikace dat

V rychlých a spolehlivých sítích umožňuje replikační modul online propojení mezi centrální databází a jednotlivými prodejnami (prodejními terminály). Stejně spolehlivě je ale schopen provádět offline přenosy dat z centrály na prodejny a zpět v případě pomalých nebo nespolehlivých linek, aniž by fungující spojení bylo podmínkou pro bezproblémovou realizaci obchodních transakcí.

Dokonalá kontrola nad celou prodejní sítí

Díky replikacím dat mezi centrálou a samostatnými prodejními místy, a to i bez nároků na kvalitu datových linek, je možné v SmartPOS jednoduše z centrály například přecenit či změnit sortiment. V prodejní síti se změny projeví ihned po provedení replikace nebo od určitého předem stanoveného data.

Marketingový nástroj

SmartPOS podporuje také obchodní a marketingové nástroje pro podporu prodeje, jako jsou například slevové a věrnostní karty, předplacené zákaznické účty, identifikace zákazníka, libovolné prodejní akce typu „2 kusy za cenu 1“ apod.

retezec

SmartPOS.Franchize

Systém je vyvíjen pro nasazení ve společnostech s desítkami až stovkami provozoven. Tyto řetězce jsou řízeny pomocí SmartPOS serveru.

gastro

SmartPOS.Gastro

Určený pro obsluhu hostů v gastronomických zařízeních - restauracích, barech, hotelech, kavárnách, fastfoodech