Smart Mobile Order

Snadné řízení mixu on-line a off-line objednávek na prodejně

Modulové řešení Smart Mobile Order umožňuje snadné řízení obdržených objednávek u každého prodejního místa. Objednávky mohou přicházet z různých zdrojů – mobilní aplikace, pokladna přímo na prodejním místě, z webu partnerů (Dáme jídlo, apod.).

Smart Mobile Order pomocí Collection pointu může pokrývat tyto jednotlivé procesy a funkce:

  • potvrzení přijetí objednávky
  • tisk objednávky na objednávkové tiskárně
  • zobrazení objednávky na Call sreenu
  • řízení přípravy objednávky na Kitchen displayi
  • výdej objednávky pomocí Collect pointu a zobrazení výzvy k převzetí na Call screen
  • výdej objednávky pomocí výzvy v mobilní aplikaci koncového zákazníka