SmartPOS

Využívání cookies společností Smart software s.r.o.

Prohlášení společnosti Smart software

Společnost Smart software s.r.o., IČ: 252 924 98, se sídlem Závodu míru 40, 360 17 Karlovy Vary používá cookies výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy.

Co to je cookie? Je to bezpečné?

Jedná se o textové soubory obsahující malé množství informací, které si vyměňují webové stránky s Vaším prohlížečem. Tyto informace jsou užitečné, protože umožňují webovým stránkám při opakovaných návštěvách rozpoznat, že jde o stejného uživatele a zapamatovat si například jeho volby a nastavení.

K čemu nám cookies slouží?

V rámci našich stránek využíváme několik druhů cookies:

  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu jako je například přihlášení do eShopu
  • analytické, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek, protože nám prozradí, jak se pohybujete po našich stránkách
  • konverzní, které nám dají informaci o tom, že jste přišli ze stránek partnera a nakoupili na základě jeho doporučení
  • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení

Rádi bychom Vám dali na vědomí, že podle žádných z těchto cookies Vás nelze přímo identifikovat, protože prostřednictvím cookies není naší společnosti sdělována e-mailová adresa uživatele a stejně tak ani žádná jeho další identifikace. Cookies také nelze využít pro spuštění programů v počítači uživatele, k nainstalování viru do počítače uživatele nebo k jinému podobně závadnému chování.

Mohou být cookies propojeny s dalšími informacemi?

Ne, pouze v případě, že se uživatel na základě vůle o uzavření smlouvy (objednávky) registruje na webových stránkách SmartPOS, mohou být jeho údaje, které při této registraci poskytl, doplněny o informace získané pomocí cookies, čehož Smart software využívá zejména pro zkvalitnění služeb poskytovaných uživatelům a lepší komunikaci.

Je možné cookies odmítnout?

Ano. Každý uživatel může cookies přijmout či odmítnout. Uživatel může rovněž nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby jej informoval, když obdrží cookie, či tak, aby přijetí zaslaných cookies odmítal. Smart software si dovoluje uživatele informovat, že v případě odmítnutí zaslaných cookies může být omezena funkčnost některých prvků webových stránek.

Informace o tom, jak nastavit přijímání cookies ve svém prohlížeči najdete například v nápovědě ke svému prohlížeči či na webových stránkách jeho výrobce.

Odkazy na jiné webové stránky a ochrana uživatelů

Zde uvedená pravidla ochrany osobních údajů a využívání cookies platí výhradně pro tyto webové stránky. Smart software v této souvislosti upozorňuje uživatele, aby se vždy seznámili s pravidly pro ochranu osobních údajů a využívání cookies platnými pro webovou stránku třetí osoby, na níž webové stránky SmartPOS odkazují.

Aktualizace pravidel pro ochranu osobních údajů a využívání cookies

Smart software je oprávněna výše uvedená pravidla pozměnit či upravit, a to zejména v závislosti na vývoji legislativy a technologií. Z tohoto důvodu Smart software doporučuje uživatelům, aby průběžně pravidla pro ochranu osobních údajů a využívání cookies sledovali a dozvěděli se tak o jejich případné aktualizaci.